Sunday, October 21, 2012

Interview Med Frederik Uldall Fra Exopolitik Danmark

Jeg må indrømme at det var med en vis skepsis, at jeg den 7. september i 2012, drog til Christianshavn for at deltage i Exopolitik Danmark’s UFO-konference. Konferencen havde den amerikanske historiker Richard Dolan som hovednavn, men talte også en håndfuld andre farverige foredragsholdere fra udlandet - både med og uden tilknytning til exopolitik ”bevægelsen” som helhed. Min skepsis skyldtes til dels hvad jeg gennem tiden har læst og hørt om exopolitik (hvilket desværre overvejende har været negativt), men også at jeg har fulgt Richard Dolan på sidelinjen igennem de sidste par år, og observeret hvordan han langsomt er gået fra at beskæftige sig med udelukkende historiske, dokumenterbare sider af UFO-sagen, til løbende at inkludere en række mere spekulative elementer. Efter min mening var det dog et ganske udmærket foredrag (om end der for de mest hardcore UFO-freaks nok ikke var så meget nyt under solen), og en event der i det store hele oversteg mine forventninger. 


Efter konferencen var slut, stod jeg dog tilbage med en
fornemmelse af, at jeg stadig ikke helt vidste hvad Exopolitik Danmark egentlig var for en størrelse. Derfor besluttede jeg mig for at kontakte formanden Frederik Uldall, for at finde ud af mere om foreningens mål og holdninger, samt forhold til andre exopolitiske grupper rundt om i verden. Frederik selv udtrykte fra start, at det var meget vigtigt for ham at tale rent ud om tingene, da han gang på gang har oplevet store misforståelser forbundet med gruppens arbejde. Følgende interview vil derfor forhåbentlig give interesserede læsere, et mere tydeligt billede af hvad både Frederik og Exopolitik Danmark står for, og hvad vi kan forvente os af foreningen i fremtiden. 

Frederik Uldall

Attention: For all non-danish speaking people, this, my first blog entry, will perhaps not be of much interest (if you suspect that it might be, then run it through a google translate. I tried and it works OK). In the future, the majority of my posts will be in English, so stick around. Now on with the interview.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


V: Goddag Frederik. Kan du ikke begynde med at fortælle lidt om dig selv. Hvordan startede din interesse for UFO-fænomenet?


Frederik: Jo, jamen jeg er samfundsvidenskabeligt uddannet og interesserer mig derfor generelt meget for forandringer i samfundet. Og der er det her område ekstremt stimulerende for mig. Der er jo nogen samfundsmæssige konsekvenser og udfordringer forbundet hermed, uanset om forklaringen på UFO-mysteriet viser sig at være den ene eller den anden. 


Var der en bestemt oplevelse, der for alvor gjorde dig engageret i UFO-sagen?


Det som virkelig fik mig op af stolen i sin tid, var nogen af de mange folk der stillede sig frem i forbindelse med Steven Greers Disclosure Project. Så kan man så mene om Steven Greer hvad man vil, men faktum er at han gjorde et stort stykke arbejde og indsamlede vidneudsagn fra mange vigtige nøglepersoner. Det var selvfølgelig i retrospekt en blandet landhandel, ingen tvivl om det. Men det behøver jo ikke at lede til at man smider det hele ud, bare fordi der er et par rådne æg imellem. Der er flere af de vidner fra Disclosure Project som jeg ikke tror på, men så er der også folk som Oberst Charles Halt, der var involveret i Rendlesham Forest sagen. Han er bestemt et troværdigt vidne oppe i mit hovede. For mig at se er det meget svært at komme uden om hans vidneudsagn i forbindelse med hele Rendlesham episoden, som i mine øjne er en utrolig vigtig sag.


Hvordan med jeres medlemmer i foreningen? Er der nogen der har haft personlige UFO-oplevelser imellem?


Ja det er der. Pia (Knudsen, medstifter af foreningen) var for nylig i radioen, hvor hun fortalte om en oplevelse hun havde som barn. Det er jo en fantastisk historie og det er klart at hvis man har haft en sådan oplevelse, så har man også et helt særligt forhold til emnet. Men der er da også folk i foreningen der ikke har haft personlige oplevelser. Jeg har for eksempel aldrig selv set en flyvende tallerken, men derfor synes jeg alligevel det er spændende. Jeg synes også Egypten er spændende, selvom jeg aldrig har været i landet. Så det er ikke nødvendigvis afgørende for ens engagement, hvorvidt man har haft en personlig oplevelse eller ej.


Hvordan startede Exopolitik Danmark og hvad står i for?


Jeg startede foreningen tilbage i 2007, og i 2010 havde vi en officiel stiftende generalforsamling. På nuværende tidspunkt har vi omkring 25-30 medlemmer og har mange kontakter iblandt andre exopolitiske grupper. Men vi har i vores forening den lidt konservative linje der siger, at langt den største del af de UFO-observationer der finder sted, de kan forklares naturligt – enten som rispapirslamper, meteorer, fly, folk som er påvirkede…eller hvad det nu måtte være. I den forstand har vi meget respekt for det arbejde der er blevet gjort – og stadig gøres - af ufologer, både i Danmark og i udlandet, for at opklare majoriteten af observationer. Altså, grundlaget for det vi laver, det ser jeg helt klart som ufologien. Hvis der ikke var det hårde research og benarbejde, så ville vi jo slet ikke have en sag. Det er bare ikke det vi i Exopolitik Danmark er så interesserede i. Det vi beskæftiger os med, det er den meget lille procentdel som til stadighed er svær at forklare.

Når det så er sagt, så bare fordi der er denne procentdel er svær at forklare, beviser det ikke for mig at vi får besøg fra andre steder i universet. Det er bestemt en mulighed, men det er ikke et bevis på det. Det der er forudsætningen for at blive medlem af foreningen er at man som minimum erkender, at der er et fænomen som vi ikke kan redegøre for og at man søger en forklaring på det. Og om den forklaring er rumvæsener eller militærteknologi, eller noget helt tredje, det er så det vi sammen prøver at finde ud af. Jeg mener selv at både jeg og vores forening, er et sted i midten af holdningsspektret. Vi er ikke bare nogen som tager alt for gode varer, men vi er heller ikke nogen som debunker alt fuldstændig pr. automatik. Det vi ønsker med vores forening er, sådan rent politisk, at få mere opmærksomhed omkring de her fænomener…og ultimativt finde en forklaring. Vi kunne godt tænke os at der blev forsket noget mere i emnet, og at det blev taget mere seriøst. For hvis nu det skulle vise sig at være en ikke-jordisk tilstedeværelse, eller hvis det nu var militærteknologi, hvad ville det så gøre ved vores samfund? Man kunne forestille sig en hel masse udemokratiske ting her, som vi i så fald ønsker at løfte sløret for.


Får foreningen nogen støtte - via fondsmidler eller andet?


Nej det har vi faktisk aldrig rigtigt gjort så meget ud af at søge. Det der betaler gildet er vores kontingent. Og så selvfølgelig indtægterne fra entré til vores arrangementer. Og så har jeg selv personligt lagt en del af mine egne penge i det her. Det er ikke noget man bliver rig af at lave. Vores seneste arrangement med Richard Dolan kørte lige akkurat rundt økonomisk…men han boede heller ikke ligefrem på D’Angleterre mens han var her, han boede i en lille privat lejlighed. Så det er lidt med lodder og trisser det her sker (griner).Richard Dolan til konferencen i København, september 2012.

Exopolitik er et begreb man har hørt mere og mere til de seneste par år, men der lader til at være forskellige definitioner alt efter hvem man spørger. Hvad er exopolitik for dig/jer?


Exopolitik er rigtig mange ting. Vores forenings navn indeholder ordet exopolitik, fordi det efter min mening beskriver godt hvad det er vi laver. Men det betyder ikke at vi er enige med alle mulige andre, der også beskæftiger sig med exopolitik. Exopolitik er et felt der kan sammenlignes med almindelig politik, hvor der findes et hav af forskellige dagsordener for det ene og det andet. Nu er det jo sådan at hver gang der opstår et nyt begreb, så vil der være en kamp mellem forskellige interessegrupper om at definere betydningen af det begreb. Og vi er jo selvfølgelig bare én af de spillere der er med til at definere hvad exopolitk er. Det er ligesom for nogen år tilbage, da CSR (Corporate Social Responsibility) kom frem. Dengang var der også stor forvirring om hvad det dog var for noget. Der var en lang cementeringsperiode før der endelig kom en slags konsensus om begrebet, og i den periode foregik der en større social definitionskamp. Og det er det jeg føler er i gang nu med exopolitik. Derfor er det også vigtigt for mig at være tydelig med hvad det det drejer sig om for os. Men altså, vores definition på exopolitik, er faktisk ganske enkel: det er den politik der kredser om ufo-fænomenet. Simpelthen. Eller, måske kan vi også inkludere de sociale og samfundsmæssige processer der kredser omkring ufo-fænomenet.


Hvordan vil du sige at i adskiller jer fra andre exopolitiske grupper?


Det er svært at sige, men der er helt klart store forskelle på os og for eksempel de tyske og portugisiske exopolitik grupper, hvorfra vi jo havde et par gæster ovre i forbindelse med Richard Dolan-eventen. For eksempel, på et møde vi havde i Portugal for noget tid siden, hvor vi sad og diskuterede den fælles indsats…der luftede flere af de andre lande tanker om at bevæge sig i nogle retninger, som jeg overhovedet hverken synes var særlig smart, eller personligt kunne stå inde for. På den tyske exopolitics-side stod der også igennem længere tid en masse om 9-11. Og det er jo ikke fordi 9-11 ikke er spændende nok, for det er det da. Men altså, jeg synes absolut ikke at det bør blandes ind i sagen. Både fordi jeg synes det er en dårlig idé rent strategisk, men også fordi det ikke umiddelbart  hænger sammen med exopolitik.


Nej det virker måske ikke lige helt så oplagt…


Nej, altså hvis vi vil frem med et budskab omkring det her, så bliver vi nødt til ligesom at skære rimelig meget ind til benet og sige: det er det her det drejer sig om. For ellers, hvad bliver det næste så? Skal vi så også beskæftige os med landminer i Cambodja? Og red delfinerne osv.?


(griner begge)


Ja så bliver det pludselig politisk på en helt anden måde.


Ja det er jo helt klart vigtige ting, men altså…et eller andet sted må man trække en grænse. Men nu er det jo en kompromisernes verden vi lever i, og jeg synes at det som udgangspunkt er væsentligt at fokusere på de områder hvor vi kan være enige, og så arbejde ud fra det. Og ikke stirre os blinde på alle de steder hvor vi er uenige. Det er så karakteristisk for mennesket altid at fokusere på der hvor vi er uenige. Og så er der jo også en anden dimension i det, og det er at Danmark er forskellig fra de andre lande, lige så vel som alle andre lande er indbyrdes forskellige. Det gør at jo i sig selv at vi interesserer os for forskellige ting.


Men altså, nu valgte i at kalde jeres forening noget med ”exo”. Kunne man have forestillet sig at det kunne have heddet noget andet, så man blev mindre slået i hartkorn med andre exopolitiske grupper, der måske har et mere negativt omdømme? Det forekommer mig bare at i har en mere skarp og kritisk linje end de fleste af de exopolitiske grupper jeg har hørt om.


Jo altså det kunne man sagtens. Og jeg har da mange gange tænkt på om vi i virkeligheden skulle tage et andet navn, men der skal alligevel noget til før et firma skifter logo eller navn. Det er lidt noget bøvl når man først har etableret sig, at derefter skifte navn. Og jeg synes at vi gør rimelig klart på vores hjemmeside hvad det er vi står for. Bare fordi vi har et link til de andre grupper behøver vi ikke dele alle holdninger.


Du mener, at fordi Socialdemokraterne herhjemme har et link til Socialdemokraterne i Indien på deres hjemmeside, så deler de ikke nødvendigvis samme holdninger om alt?


Netop, det er lige præcis det jeg mener.


Så problemet er måske i virkeligheden at folk ser ”Exo” som et brand af en slags?


Ja mange ser det netop som et brand, og det synes jeg er forkert. For mig er det det samme som at se andre typer politik som et brand.


Ok, men er grunden til at i er i et netværk af exopoltiske grupper, fordi det gør at man lettere bliver en del af informationsdelingen eller hvad? Altså der er nogen klare fordele ved det?


Ja altså, der er klart nogen fordele i at være med i et netværk. Robert Fleischer fra Exopolitik Tyskland, der var at tale til Dolan-eventen, ham har vi arbejdet meget sammen med gennem årene. Han har for eksempel virkelig lært mig meget om det at optage videoer. Og andre tekniske ting. Havde det ikke været for ham, så havde jeg ikke fået optaget flere af de videoer vi har oppe på vores youtube-kanal. Og jeg er jo som før nævnt ikke enig med Robert i mange ting, men derfor er vi gode venner alligevel og kan arbejde sammen om rigtig meget. Men der er bestemt også eksempler på det modsatte. Men det er bare for at sige at,  når folk bruger begrebet ”exopolitik”, så kan de sagtens være et langt stykke vej fra hinanden.


Men kan det ikke blive problematisk når nogen folk har en sådan stærk overbevisning at ”det er det her det drejer sig om”. Og her mener jeg fra alle sider af sagen. Kan det ikke være svært at holde fast på en bevægelse i den situation?


Jo altså det er det jo. Og internt i vores forening er vi jo ofte uenige om forskellige ting. Men det er jo også af den grund at vi har et ”mission statement” på vores hjemmeside. Det der ligesom samler vores forening, er det som er nedfældet dér. Og det har da også ændret sig over noget tid, det statement. Vi har netop ikke svarene i forvejen, som nogen klandrer os for. Vores udgangspunkt er at der er noget teknologi til stede, men hvad det er ved vi ikke. Vi vil gerne være et forum hvor det kan diskuteres hvad det så kan være.


Ok, men jeg vil godt lige holde fast på det med teknologi.  Jeg vil ikke lægge skjul på at jeg selv er mere ovre i en den lejr nogen kalder for ”Third way ufology”, og som Håkan Blomqvist iøvrigt også talte for i sit oplæg. Og efter min mening så kan der sagtens være tale om teknologi. Men der er for eksempel også rigtig mange indikationer på at UFO-fænomenet - eller i hvert fald dele af det - har en del til fælles med mere ”psykiske”, eller det man med et lidt dårligt udtryk kan kalde paranormale, fænomener. Hvad mener du om den vinkel på det?


Jo jo, men altså,teknologi skal heller ikke opfattes så firkantet. Det kan jo også ofte være eksotiske naturfænomener, selvom  jeg ved ikke ret meget om de ting. Men hvis vi tager udgangspunkt i sagen om Phoenix Lights - som efter min mening er en meget stærk sag - hvor der var en række lys der ligesom viste sig i en kæmpe formation. Men der er også vidner der observerede et stort V-formet eller boomerang-formet objekt med store indlejrede lys. At så mange mennesker så det fænomen - inklusive daværende guvernør for Arizona, Fife Symington - det får mig til at konkludere teknologi, frem for alt andet i dette tilfælde. Men der er jo også en masse sager hvor det i princippet bare er lyskugler der flyver rundt. Og det er jo måske ikke teknologi, men noget helt andet…et ukendt energifænomen måske.


Ok, men hvis vi undlader at fokusere på de sager hvor det i princippet bare er lyskugler, og tager nogen af nærkontakt-sagerne i stedet: Hvad hvis mange af disse for eksempel, som nogle ufologer mener at have konkluderet, kan forklares som relateret til en eller anden form for ændret bevidsthedstilstand hos observatøren? En tilstand der gør at de involverede, ikke kan skelne mellem oplevelsen og deres almindelige dagligdags virkelighed. Er det noget du kan forholde dig til? Bare for at tage hul på en alternativ hypotese, der ikke nødvendigvis udelukker nogen af de andre.


Jo altså, det kan jeg da godt. Den tanke er jeg da også åben overfor. Men jeg synes det er mærkeligt at så mange folk siger de har set det her, at det bare skulle være noget der var inde i hovedet på dem alle sammen…


Jo, men Phoenix Lights er også efter min mening en af de rigtigt svære sager at komme udenom, hvis vi taler om bevisbyrde hen i retning af noget teknologisk. Og jeg mener bestemt heller ikke at de fleste andre ”tunge” sager, bare sådan lige er til at forklare. For man skal stadig kunne forklare nogen af de fysiske eftereffekter der er fundet i forbindelse med særligt nærkontakts-sager…afsvedet græs, allergiske reaktioner…nogen gange dødsfald. Jeg mener bare at der stadig er mange mulige teorier om hvad fænomenet kan være.


Altså der er i hvert fald mange der straks vil fortolke den slags sager og straks sige at det er bevis på udenjordisk tilstedeværelse, men det mener jeg ikke. Det er min personlige overbevisning, at for eksempel i Phoenix, det var noget amerikansk militærteknologi der blev afprøvet. Det er min egen personlige spekulation, men det er den mest plausible forklaring for mig.


Ok. Men hvorfor skulle de teste det foran så mange mennesker, hvis det i bund og grund er noget hemmeligt?


Jeg ved det ikke. Jeg ved det virkelig ikke. Det er et godt spørgsmål, som jeg og andre ofte har stillet os selv.


Altså det skal jo naturligvis testes et eller andet sted, men stadig…


Ja det skal det jo. Objektet kom vist fra nord, i retning fra Nevada. Det kunne jo være noget der var blevet udviklet  på en af de våbenbaser der ligger der, og så fløj henover Phoenix. Altså vi ved jo at der er flere eksempler på, at USA’s militær har haft en interesse i at få UFO-vidner til at tro at det de så var udenjordisk teknologi. Og den mulighed har jeg altid inde i mit hoved. Også i forbindelse med Rendlesham Forest sagen. Det kan efter min mening lige så vel have været en eller anden form for psykologisk militærøvelse. Også den her forbindelse der er mellem kernevåben og UFO’er, som der efterhånden har været en del sager med. Hvad nu hvis militæret har en form for teknologi, som faktisk kan skyde atom-missiler ned. Det kunne jo være at amerikanerne testede denne teknologi i den slags sager, og har en interesse i at folk tror at det er rumvæsner der gør det, så andre lande ikke finder ud af at USA har den slags kapaciteter.


Men mange af de rigtig gode sager, der er flere af dem der har haft enorm dækning, både i nyhederne og i Larry King og så videre. Men efter noget tid dør de lidt ud. Hvad tror du er grunden til at der ikke bliver samlet mere op på dem?


Altså det bliver jo behandlet som om det ikke umiddelbart har nogen implikationer for vores liv. Det er bare en kuriositet, en historie. Det er ligesom en bilulykke - det sker, man kigger på det et kort øjeblik og så er det væk igen. Det er først i det øjeblik at et eller andet fartøj hænger over en storby i længere tid, henover et par dage, at det vil være svært at glemme det igen. Altså et tilfælde hvor man kan gå ud og kigge på det og filme det, gå ind i seng, stå op dagen efter og gå ud og filme det igen. I det tilfælde, hvis det skete, så ville det kræve en eller anden form for forklaring . Og det er lidt den der diskussion som vi tager hul på her og nu, fordi der er nogen ting der – ganske vist ikke er så synlige som for eksempel et rumskib over Manhattan - men alligevel nok til at man kan rejse spørgsmålet:  hvad foregår der?


Er der nogen initiativer du kan nævne, i den forbindelse? Nogen særlige personer der efter din mening har gjort et godt stykke arbejde?


Igen vil jeg sige det Steven Greer gjorde med Disclosure Project. Og også det arbejde som Robert Hastings har lavet med at indsamle vidner, særligt til pressekonferencen omkring UFO’er og atomvåben i 2010. Det er noget jeg mener at man virkelig skal være opmærksom på. Når der stiller sig  nogen mennesker frem der har haft nogen så betroede stillinger igennem livet, at flere faktisk har fået lov til at sidde med fingeren på knappen (til atomvåbene), så er det altså ikke Maren i kæret…det er det vitterligt ikke. Ikke dermed sagt at de ikke også kan fejlopfatte ting, men der skal alligevel noget til at stille sig op på en talerstol i National Press Club og komme med de udtalelser de kom med. Man må i det mindste tage deres udtalelser alvorligt. Og så er der også den mængde af vidneudsagn, som James Fox hev frem i 2007, hvor blandt andet tidligere guvernør Fife Symington var ordstyrer og fortalte om sin egen oplevelse. i forbindelse med The Phoenix Lights. Der er nogen sager imellem som er ret så tankevækkende og svære at bortforklare. Og det er nok for mig, eller for os, til at lave en forening hvor vi gerne vil have mere opmærksomhed på de her fænomener. Igen prøver vi ikke at påtvinge at det være udenjordisk teknologi vi har med at gøre. Lad os nu bare sige at det er militærteknologi…de besidder i så fald noget ”legetøj”, som du og jeg i hvert fald ikke får noget at vide om. Og der mener vi i så fald at der skal være noget mere åbenhed. Det nytter ikke noget at der er ting der skal holdes skjult i det omfang.

Hvis man nu vender blikket indad mod Danmark…her er jo ikke ret mange af de eksotiske sager som man hører om, særligt fra USA. Der er nogen ret interessante sager indimellem, men de fleste af dem man kender til ligger langt tilbage i tiden efterhånden. Så kan man indvende at Danmark jo er et lille land og så videre, men…er det fordi der ikke er de her sager herhjemme, at interessen for UFO’er også er så lav som den tilsyneladende er?


Ja, jo…altså der sker jo ikke så meget her i landet. De sager der er, der er jo som oftest nogen meget jordnære forklaringer der ligger bag. Men nogen af sagerne er det nok ikke så nemt at forklare, altså når det sker i alle mulige andre lande, så sker det nok også i danmark i et eller andet omfang. Men der har i lang tid været noget berøringsangst om emnet, selvom medierne alligevel har vist en vis vilje til at behandle det nu. Jeg var jo i Go’ Morgen Danmark for nylig. Og i radioen efterfølgende. Og det er jo et bevis på at det ikke er rigtigt, at man slet ikke tør røre ved emnet. Der var ingen latterliggørelse af hverken mig eller af emnet. Så der føler jeg at din og min generation (mig og Frederik er ca. 40 år), vi kan sagtens snakke om det her emne. Der er masser ting vi kan være uenige om, men det er ikke på det der plan med at man bare med det samme begynder at komme med sjove bemærkninger om små grønne mænd og hvad ved jeg. Det samme med min vennekreds…der er altså ikke nogen der griner af hvad jeg laver eller synes det er fjollet, eller åndssvagt. Der er mange af dem der ikke beskæftiger sig med det, enten fordi de ikke har tid, eller interesse…eller kapacitet til at beskæftige sig med det. Men mange synes det er rigtigt spændende…


Ja altså de ser det ikke som irrationelt, at en mand som dig beskæftiger sig med emnet?


Nej overhovedet ikke. Og som jeg også nævner i min bog, så er diskussionen om liv i rummet kommet tættere på videnskaben bare indenfor de seneste 10 år. Bare tag et eksempel som fysikeren Michio Kaku, som på trods af at han er en meget mainstreamfysiker, faktisk er meget  velrespekteret blandt både ”troende” og mere skeptiske folk. Han har jo flere gange holdt sig åben omkring muligheden for at der var andre her end os. Og så var der den her konference i Saudi-Arabien i 2011, hvor Michio Kaku også var med, sammen med blandt andet Stanton Friedman…altså på en businesskonference. Det er for mig at se ret vildt. For Friedmans konklusion er jo som bekendt at nogen UFO’er er udenjordiske rumfartøjer. At han får lov at komme med på en sådan stor konference i Saudi Arabien, det vidner for mig at se om en helt ny åbenhed. Men samtidig så møder man også den her lukkethed omkring emnet. Og nogen gange så stritter det lidt på mig , at der er nogen der nærmest ikke kan have at man bare nævner at det måske kunne være rumvæsener.


Hvem tænker du på her?


Jamen jeg mener bare at der generelt er et tabu omkring det stadigvæk, med hensyn til at stille de lidt større spørgsmål om UFO’er. Men samtidigt så opfatter jeg da også mig selv som skeptisk. Jeg er trænet indenfor den samfundsvidenskabelige tradition, så det er ikke fordi jeg aldrig har udviklet nogen kritisk sans. Hvis ikke jeg havde det, så ville jeg slet ikke kunne få den uddannelse jeg har i dag. Jeg spørger da ofte mig selv, om der virkelig er beviser for en ikke-jordisk tilstedeværelse. Og det er da for mig at se en stærk hypotese. Men igen, som i så mange andre områder i vores liv, så er tingene ofte meget, meget mere komplicerede end som så. Så der kan være mange forklaringer. Jeg er ikke bare fuldstændig indsnævret i en eller anden forestilling om, at fordi folk ser en flyvende tallerken, ja så må den være fra den og den planet. Men der er nogen ekstreme hardcore typer, for hvem man slet ikke kan nævne eksotiske sager. I min bog nævner jeg mange eksotiske sager og jeg påstår ikke at nogen af dem er rigtige. Men jeg påstår heller ikke at de er urigtige. Altså sådan noget som ”The Alien Interview”, den video er så nem at fake. Den kunne sagtens være faket. Men den kunne sgu også være rigtig.


Snakker vi om den der video hvor der sidder et lille væsen med et stort hoved ved et bord…?


Altså der sidder en figur bag en glasvæg i videoen. Der findes en efterligning af videoen, så det er ikke sikkert du har set den originale. Jeg nævner den bare fordi det er en sag hvor jeg tænker – uha…den kunne så let fakes. Men min pointe er, at jeg kan ikke vurdere det vel? Så jeg holder den bare åben og siger: måske er det rigtigt. Det er en historie som jeg synes var meget sjov at have med i min bog, for det hører med til den kultur der er omkring UFO-fænomenet. Jeg siger ikke ligefrem at man skal basere politik på den filmoptagelse, men det er en historie som man kan fortælle. Who knows, måske viser det sig om 100 år, at den var sgu rigtig. Men jeg kan også sagtens forestille mig at den er fake. Man har set maser af ting der ser endnu bedre ud, som man ved er fake. Men der er mange andre af de her ting som jeg ikke synes man kan bruge til noget. Jeg interesserer mig generelt ikke for fotos og videoer og folk der poster på youtube og facebook og alt det, fordi jeg netop ved hvor nemt det kan fakes. Det jeg interesserer mig for, er hvis der er nogle højkaliber vidneudsagn. Det vægter jeg meget højere, specielt hvis de er understøttede af afklassificerede dokumenter. Og at der er flere vidner der siger det samme. Det synes jeg vejer meget tungere end alle de fotos og videoer der er derude tilsammen.


Paneldebat fra konferencen i København. Fra venstre mod højre er det: Håkan Blomqvist fra UFO Sverige, Francisco Mourão Corrêa fra Exopolitik Portugal, Richard Dolan og Robert Fleischer (Exopolitik Tyskland).


Har du nogen holdninger til hele ”abduction”-delen af UFO-fænomenet?


Hmm,  ja det er ikke noget vi beskæftiger os så meget med i foreningen, fordi det er et område som er meget personligt. Der er jo mange af de sager der er meget svære at bevise og håndtere. Meget tit er det enkeltvidneudsagn og hukommelsen er sløret og hvad ved jeg. Men med det sagt så er der naturligvis også mange sager, hvor der er flere der påstår de er blevet bortført samtidigt. Sager hvor hele familier mener at huske de er blevet bortført. Der er langt imellem dem med gode beviser, men de er der. Vi har bare valgt ligesom at sige, at det kan vi ikke rigtigt basere vores arbejde på. Jeg har et kapitel i min bog der handler om det, men kapitlet hedder ”påståede bortførelser”. Men jeg har mødt flere der siger de er blevet bortført, og jeg vil gerne slå fast at jeg helt klart ikke mener at de folk bare er crazy. De er fornuftige, fattede og sammenhængenede at tale med. Der er ingen alarmklokker der har ringet oppe i mit hoved når jeg har talt med dem. Og mange af de historier de fortæller, det får mig da til at spekulere på at de er udsat for et fysisk fænomen – noget som ikke bare foregår inde i deres eget hoved. Men hvad det fysiske er, om det er aliens, eller noget helt andet …det ved jeg ikke.


Men du skelner imellem en sag som Phoenix Lights hvor flere hundrede ser noget, og så på bortførelsessagerne?


Ja, jeg mener ikke de to ting nødvendigvis har noget med hinanden at gøre. Det kunne være, men det er ikke nogen konklusion jeg drager. Nu ser jeg på mange af de folk der siger at de ser de her nu klassiske aliens med store hoveder og mandelformede øjne. Hvis vi nu siger at der var sådanne væsner: hvor ved de så fra at det rent faktisk er rumvæsner? Fordi de får det fortalt? Og fordi de får det fortalt, skal man så nødvendigvis stole på det?


Hvordan har du det når man kigger på en af de helt store ting der bliver fremhævet som en af de største kritikpunkter af den extraterrestriske hypotese (ETH): at UFO-fænomenet har ændret sig i takt med vores kulturelle og teknologiske udvikling. Og at det derfor er svært ikke at se en stærk sammenhæng imellem disse?


Fortolkningen af det mener du?


Fortolkningen ja, men også bare hvis man kigger på typen af sager og beskrivelserne af de UFO’er folk ser i dag i forhold til f.eks i 1950’erne.


Den er jeg helt med på. Det er en af de ting som blandt andet skeptikeren Michael Shermer fremhæver, nemlig at fænomenet bliver fortolket gennem et kulturelt filter. Og det er jeg sådan set meget enig i. Det er blandt andet derfor jeg er så forsigtig som jeg er med at drage konklusioner. For man kan jo finde UFO-sager der går flere hundrede år tilbage. For eksempel ”luftskibene” i USA i 1800-tallet. Der var ikke noget inde i billedet omkring rumvæsner dengang så vidt jeg ved, det er først rigtigt blevet koblet på senere. Så den betragtning er absolut valid. Det handler for mig om at tage udgangspunkt i de helt enkle detaljer ved hver sag. At fjerne eventuelle kulturelle associationer og kigge på de helt grundlæggende detaljer som alle var enige om. Altså…Phoenix Lights = stort V-formet objekt der flyver hen over en by. Altså et fysisk objekt, eller måske et hologram. Bottom line, noget der ikke bare eksisterede inde i hovedet på en enkelt eller to, men som mange så.


Ja altså, hvis vi forestiller os at der er en udenjordisk indblanding, så
behøver de jo ikke være her fysisk, de kunne måske sidde et sted langt væk og projicere ting på himlen…eller ind i hovedet på os for den sags skyld.


Helt klart, det er jeg bestemt åbent for. Men et eller andet var der som var signifikant og væsentligt. Og det er ligesom dertil jeg går, og ikke længere.


Det er selvfølgelig interessant at spekulere i alle de her muligheder, men det er vel ikke spekulation jeres forening kører på, men mere at få interessen vakt hos flere mennesker?


Ja, men i stedet for interesse vil jeg hellere sige opmærksomhed. Det er klart at det er fint at folk får interesse for emnet, men målet er at få skabt opmærksomhed om det her uforklarede fænomen, så vi kan komme tættere på en løsning. Jeg har da selv en mistanke om et cover-up, og om at amerikanerne måske har reverse-engineered flyvende tallerkener, men det er jo ikke noget jeg kan bevise. Men jeg synes det er en begrundet mistanke. Det er ikke bare noget jeg har grebet ud af den blå luft, ligesom øgler på Mars (griner begge). Det er derfor det også nogengange frustrerer mig, når folk bruger ordet konspirationsteori i en negativt ladet forstand. Jo, der er da masser af konspirationsteorier jeg slet ikke kan følge. Blandt andet om at vi ikke har været på månen – det tror jeg bestemt vi har, selvom jeg igen ikke kan bevise det. Men det der med pr. automatik at sige: det er en konspirationsteori, så det beskæftiger vi os ikke med. Når tingene får det der stempel, så er det ligesom dengang med kommunismeforskrækkelsen i 1950’erne. Men sagen er jo at der er masse af konspirationer der foregår hver dag, over hele verden. At konspirere betyder at trække vejret sammen. Og folk der mødes sammen og har en skjult dagsorden, det er noget der sker indenfor politik, virksomheder, foreninger…you name it. Over det hele. Så det er fuldstændig bizart den der forestilling om at der ikke foregår ting i hemmelighed, som kan holdes hemmelige. Det er jo ikke bevis for at der er en UFO-konspiration, men man kan godt have en spekulation om at der i et eller andet omfang er noget, når man ser det i så mange andre sammenhænge. Man er jo ihvertfald nødt til at undersøge det, ikke bare afvise at der kan være tale om det.


Det er igen det her med at det har lykkedes i en længere social definitionskamp, at gøre det til et overvejende negativt ord som får folk til at tænke på mere crazy teorier?


Ja, og den der forestilling om at det er forbudt at stille spørgsmålstegn ved autoriteter, det er mig så meget imod. Man skal selvfølgelig ikke bare gøre det pr. automatik, men det er jo en del af demokratiet at stille spørgsmålstegn ved de siddende magthavere. Altså ligesom i Tyskland omkring anden verdenskrig, skulle man ikke have stillet spørgsmålstegn til styret der? Det synes jeg man løbende må gøre, at holde styr på om tingene foregår ordentligt. Ligesom det naturligvis også er helt i orden at fok stiller spørgsmål til det vi laver.


Tror du måske der skal en stor dansk sag til før UFO-opmærksomheden øges herhjemme?


Mja, ikke nødvendigvis en dansk sag. Nu er det jo en global verden så alle har adgang til de fleste medier. Men det som jeg virkelig tror ville sætte noget i gang, var hvis der, som jeg før sagde, hang noget hen over Manhattan igennem længere tid. Ligesom man ser i Independence Day…og TV-serien V. Det vil helt klart kunne sætte noget i gang. Det vil være svært for en skeptiker at sige, at det bare er et meteor idet tilfælde (griner). Hvis vi nu antager at der er en undejordisk tilstedeværelse, så kan man jo spørge sig selv hvorfor de ikke giver sig fuldt til kende, men det er måske fordi hvis man ser på hvad vi mennesker gør bedst, så er det at være uvenner og bekrige hinanden. Og det at så blive konfronteret med noget endnu mere anderledes, det vil nok ikke føre noget godt med sig. Der er masser af mulige gode grunde, som man kan fortælle folk hvis de spørger. De fleste har nok bare ikke altid tænkt længe nok over det her emne. Men en anden forklaring, eller spekulation, er hvis amerikanerne har et kendskab om ET…og ligefrem har noget teknologi til rådighed. Så er der jo klart et incitament til at beholde dette for sig selv. Specielt under den kolde krig ville der være en interesse i det, men der er da også i høj grad lande i dag, som USA og andre helst så ikke fik de samme teknologiske hjælpemidler. Men igen er det bare en spekulation.


Ok, men hvad er det vigtigste skridt i Danmark, for at fange en større offentlig interesse?


Ja det er er rigtig godt spørgsmål. Det er jo det vi prøver at komme videre med, ved at komme i medierne og fortælle om de her ting. Og det vi håber med det er jo, at der på et tidspunkt er nogen journalister der vil begynde at  beskæftige sig indgående og mere nuanceret med emnet. Og kritisk og reflekterende og omhyggeligt. Lave noget undersøgende journalistik omkring det her og begynde at stille politikerne nogle spørgsmål. Ikke fordi jeg har nogen forestillinger om at danske politikere holder på en eller anden hemmelighed omkring UFO’er, for jeg tror ikke de ved mere end du og jeg sådan set. Men jeg synes det ville være fantastisk, hvis der var nogen der ville begynde at konfrontere politikerne og ligesom sige: hør engang, der er altså nogen ret vilde sager her. Var det ikke en god ide at vi prøver at finde ud af hvad det her er. Og stille, særligt amerikanerne, nogen kritiske spørgsmål…og arbejde på at få flere dokumenter afklassificeret. Englænderne er jo godt i gang, så hvorfor ikke amerikanerne? Det kunne måske tages op i folketinget. Det ville være super. Men det sker jo først i det øjeblik at der er en masse journalister og en stor del af befolkningen, der begynder at presse på. Og det er det vi ligesom vil hjælpe med. Altså ikke ved at køre på at der er aliens på jorden, men på at der er noget eksotisk teknologi der flyver rundt.

Så vil vi fortsætte med at holde events såsom den nylige begivenhed med Richard Dolan, for på den måde også at få noget mere mediedækning. Det synes jeg har været en god strategi indtil videre. Men altså netop ved at holde sådan en event, så får man nogen mere kendte mennesker ind i billedet, som så kan aktivere medierne på en helt anden måde. Medierne er nu engang, hvorvidt man kan lide det eller ej, nøglen til det her. Der sker intet rent politisk før der er mediedækning. Så…medier, medier, medier…vi gør hvad vi kan for at komme i medierne og få skabt opmærksomhed. Og så er der forhåbentligt hul igennem på et tidspunkt. Ud over det, så er der ikke meget mere vi vil gøre. Vi er ikke en forening der står og holder demonstrationer foran Christiansborg. Det synes jeg ville være lidt malplaceret, for det skal være mere konkret. Og det stadie vi er på nu er stadig et tænkestadie, hvor det kræver noget mere debat for at komme nærmere.


Men altså som du selv er inde på, hvis vi kigger på Danmark, så har vi jo ikke et mini Area 51 – ikke hvad vi ved af i hvert fald – så det er vel ikke der vi skal fokusere, men mere hen imod de områder der er relevante for Danmark?


Ja men igen er det jo et globalt fænomen, der også skal behandles globalt. Men hvad for et område er vigtigst…altså alle, eller de fleste, områder er sådan set vigtige. Richard Dolan har beskæftiget sig mest med det historiske, og det kan man altså mærke særligt på hans første bog (UFO's and the National Security State: Chronology of a Cover-up 1941-1973) og hvis nogen danske historikere ville gøre det samme, formidle det på dansk og med danske aspekter, ville det være fantastisk. Og specielt hvis den naturvidenskabelige del ville komme mere med. Og for løst at citere Stephen Bassett – og der er jeg enig med ham - så har vi en stor papirspose over hovedet med hensyn til det her emne. Jeg synes der er nogen naturvidenskabsfolk der burde begynde at fokusere på emnet, hvilket man sagtens kan gøre på en lødig måde, med hele det apparat som de nu engang har til rådighed. For de videnskabsfolk der har interesse for UFO’er, de findes rundt omkring. Og med til god videnskab hører at man er åben, for ting udvikler sig kun i den her verden ved at folk tænker anderledes. Ikke dermed ment at man bare skal godkende alt…det skal foregå med begge ben på jorden. Og den politiske beslutningsproces er jo i høj grad baseret på hvad forskere finder ud af, så de to ting de hænger sammen.


I mange år har USA og måske England haft en slags…jeg ved ikke om man kan sige monopol, på den mainstream dækning af UFO’er, ved at have engelsk som fællessprog. Og det er meget amerikanske sager der er blevet populære. Men har det ændret sig, eller er det ved at ændre sig, med den store internationale sammenslutning omkring exopolitikken?


Ja det tror jeg. Min fornemmelse er at der sker meget i mange lande.


Er i tit ude til andre exopolitiske events?


Ja vi har været til nogen af de store konferencer i USA, blandt andet til X-Conference tre gange. Og én gang i Barcelona, til en virkelig stor konference med omkring 1000 deltagere. Vi har også været i Portugal. Pia var engang i Leeds og har også været i Norge og holde foredrag. Jeg har selv været i Rom to gange i forbindelse med foreningen.


Og der er meget aktivitet i Rom f.eks?


Ja det synes jeg. Altså det kommer helt an på hvad man sammenligner med, men der har været konferencer og møder hele tiden. Vi har jo selv lige holdt en forholdsvis stort event. Vi holdt jo også en sidste år med politiofficer og UFO-vidne, Gary Heseltine. Han er jo radikal på den måde at han siger lige ud, at der er en ikke-jordisk eksistens. Men bare fordi vi inviterer ham, så betyder det ikke at vi er enige med ham i alt.


Er der et vist segment af UFO-interesserede herhjemme som du vil sige er sådan lidt… ”derude”? Jeg vil sige at publikum til Dolan-eventen virkede meget blandet, men der var da klart nogen typer hvor jeg tænkte, at de har den der Alfred Webre tendens. Særligt omkring spørgerunden synes jeg det fremgik tydeligt, at der var nogle enkelte der havde nogen ret vilde forestillinger.


Jo der var da nogen der var, hvad kan man sige…sådan overbeviste troende tilstede og det kan man sige, det skal de da også bare have love til at være. Og det er klart at der også er nogen i vores forening der er sådan lidt new-age agtige…og fred være med det. Folk må have de holdninger de har personligt. Men foreningen har et officielt standpunkt der ligger i vores vedtægter og mission statement.


Er der en sammenhæng mellem jer og hele den her Occupy-bevægelse som man har set på det seneste?


Nej overhovedet ikke. Altså der er da enkelte medlemmer som også er interesseret i det, men det er nok meget naturligt at vi også tiltrækker en masse medlemmer der har en politisk interesse for det område.


Er der nogen større planer for Exopolitik Danmark i nærmeste fremtid?


Lige er vi stadig lidt trætte efter sidste event…men jo, vi inviterer da bestemt nogen andre spændende navne herover igen på et tidspunkt. Til næste år engang er jeg sikker på der nok skal ske noget. Og Dolan-eventen har vist os at det kan betale sig at arrangere den her slags, uden at man mister de helt store penge på det. Og det bevidner samtidigt for os, at vi har gjort et godt benarbejde.


Jeg synes i hvert fald det var et godt initiativ, og jeg vil også komme til fremtidige arrangementer, selvom jeg nok aldrig bliver exopolitiker. Men mange tak for interviewet…det kan være vi kan lave en runde 2 på et tidspunkt, hvis det bliver aktuelt?


Bestemt, du siger bare til så finder vi ud af noget.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Exopolitik Danmarks hjemmeside er: www.exopolitik.dk


Foreningens Youtube-kanal kan findes her


Frederik’s bog ”Liv i universet – besøger det os?”, kan købes på saxo.dk og andre større online boghandlere.Bogen har en tilknyttet hjemmeside.

No comments:

Post a Comment